Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Bổ sung thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2016-2020 
27/09/2018 
 

Ngày 20/9/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1213/QĐ-TTg về việc bổ sung thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2016-2020 (Quyết định);

Theo đó, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2016-2020  bổ sung 02 ủy viên, cụ thể như sau:

          - Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương, thay ông Phạm Văn Linh đã nhận nhiệm vụ mới;

         - Ông Phạm Huy Giang, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, thay ông Vương Văn Đỉnh đã nghỉ hưu.

          Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20/9/2018./.
Đính kèm: 8.1213.signed.pdf
Hiền Nhân, Phòng QLNS 
Liên kết website