Văn bản bầu cử địa phương
Văn bản bầu cử địa phương
Báo cáo kết quả triển khai bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (từ ngày 02/4/2021 đến ngày 09/4/2021) 
19/04/2021 
 
Nội dung: 37 BC-UBBC.pdf
 
Tin đã đưa
(12/05)
(04/05)
(04/05)
(29/04)
(27/04)
(22/04)
(13/04)
(09/04)
(09/04)
(07/04)

Liên kết website