Văn bản bầu cử địa phương
Văn bản bầu cử địa phương
Báo cáo danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH và thống kê số liệu tình hình tổ chức bầu cử ở địa phương sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba 
22/04/2021 
 
Nội dung: 41 BC-UBBC.pdf
 
Tin đã đưa
(12/05)
(04/05)
(04/05)
(29/04)
(27/04)
(19/04)
(13/04)
(09/04)
(09/04)
(07/04)

Liên kết website