Báo cáo
Báo cáo
Báo cáo tình hình thực hiện tháng 10 năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện tháng 11 năm 2019 của Ngành nông nghiệp 
21/10/2019 
 
Nội dung xem file đính kèm: BC 558(21.10.2019_15h00p18)_signed.pdf
 
Tin đã đưa
(18/09)
(18/08)
(20/07)
(12/06)
(15/05)
(17/04)
(13/03)
(20/02)
(21/01)
(13/09)