Lâm nghiệp
Lâm nghiệp
Ban quản lý rừng phđn hồ Sông Trâu phối hợp với công an huyện thuận bắc tuyên truyền các hộ dân ký cam kết bảo vệ rừng khu vực khoanh nuôi tái sinh 
12/08/2019 
Tuyên truyền hộ dân ký cam kết bảo vệ rừng

Trong tháng 11, 12 năm 2018. Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn (PHĐN) hồ Sông Trâu đã giao khoán bảo vệ rừng khoanh nuôi tái sinh trồng bổ sung cho lực lượng công an huyện Thuận Bắc, diện tích 500 ha ; tại tiểu khu 153, xã Phước Kháng, tiểu khu 152b, xã Lợi Hải và tiểu khu 151b, xã Phước Trung. Trong thời gian qua lực lượng Công an đã tổ chức bảo vệ tốt rừng được nhận khoán, thường xuyên tổ chức kiểm tra, tuần tra truy quét rừng, để ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi khai thác khoán sản nhất là khai thác đá chẻ và tình hình vận chuyển cây rừng làm cây cảnh, chặt cây hầm than, phá rừng làm rẫy không còn xảy ra khu vực trên.

Có được kết quả đó, nhờ làm tốt công tác Tuyên truyền, phổ biến những nội dung trong các văn bản quy phạm pháp luật có liện quan đến Luật lâm nghiệp; hướng dẫn  sâu rộng cho từng hộ dân sống gần rừng khu vực nhận khoán bảo vệ rừng khoanh nuôi tái sinh hiểu rõ nội dung; Đồng thời Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn (PHĐN) hồ Sông Trân phối hợp với công an huyện Thuận Bắc tuyên truyền từng hộ dân ký cam kết quản lý, bảo vệ rừng.

Ban quản lý rừng PHĐN hồ Sông Trâu