Thủy lợi - Xây dựng cơ bản
Thủy lợi - Xây dựng cơ bản
Triển khai mô hình tưới nước tiết kiệm trên cây Măng tây xanh 
15/05/2020 
 

Thực hiện Hợp đồng số 01/2020/HĐ-TVCN ngày 06/02/2020 giữa Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận và Trung tâm Khuyến nông Ninh Thuận về việc thực hiện dự án thành phần: Xây dựng hạ tầng phục vụ vùng sản xuất rau an toàn tập trung xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận;  

Trung tâm khuyến nông tỉnh Ninh Thuận triển khai mô hình tưới nước tiết kiệm trên cây Măng tây xanh ( Dự án xây dựng hạ tầng phục vụ vùng sản xuất rau an toàn tập trung xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận).

 Mục tiêu  của dự án xây dựng mô hình trồng, lắp đặt hệ thống tưới nước tiết kiệm cây Măng tây xanh thuộc vùng hạ tầng phục vụ vùng sản xuất rau an toàn tập trung tại xã An Hải, huyện Ninh Phước. Trung tâm khuyến nông đã tiến hành xây dựng mô hình trồng, thâm canh cây Măng tây xanh và ứng dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm, quy mô 6,6 sào với 03 hộ nông dân tham gia tại thôn Tuấn Tú, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.  Đồng thời tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn, tham quan, tổng kết, thông tin tuyên truyền nhằm phổ biến kết quả và nhân rộng mô hình theo quy định để nâng cao hiệu quả kinh tế tăng từ 15-20% so với sản xuất ngoài mô hình; giảm lượng nước tưới 20-25% so với tưới tràn truyền thống. Nhằm nâng cao trình độ sản xuất của người dân, giảm chi phí đầu tư, hướng tới sản xuất bền vững.

Ngày 15/5/2020  tại hội trường  thôn Tuấn Tú, xã An Hải, huyện Ninh Phước. Trung tâm Khuyến nông tỉnh Ninh Thuận tổ chức tập huấn "Kỹ thuật trồng thâm canh cây Măng tây xanh"

 Tham dự buổi tập huấn  gồm có đại diện BQL Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh, Phòng Khuyến nông, Phòng Thông tin thuộc Trung tâm Khuyến nông;  Trạm Khuyến nông huyện Ninh Phước,  Đại diện UBND xã An Hải, Hội Nông dân xã cùng với 30 hộ nông dân xã An Hải.

Nội dung tập huấn bao gồm kỹ thuật trồng và chăm sóc, thu hoạch cây Măng tây xanh, kỹ thuật tưới tiết kiệm cho cây Măng tây xanh trong điều kiện khô hạn.

Qua buổi tập huấn giúp cho các cán bộ, kỹ thuật viên cơ sở và nông dân được tiếp cận với các tiến bộ kỹ thuật mới, thay đổi tư duy nhận thức trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao giá sử dụng đất và thích ứng với biến đổi khí hậu.

 Trước đó, vào ngày 12/5/2020 Trung tâm Khuyến nông đã tiến hành bàn giao thiết bị tưới nước tiết kiệm cho 03 hộ nông dân để thực hiện mô hình, các hộ dân đã tiến hành lắp đặt hệ thống tưới tiết kiện trên phần diện tích được hỗ trợ để tham gia mô hình là 6,6 sào. Trong thời gian sắp tới Trung tâm Khuyến nông sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ cho các hộ dân hoàn thành dự án. Những hộ tham gia mô hình đã được trang bị kiến thức, kỹ thuật sẽ trở thành người hướng dẫn, tuyên truyền cộng đồng triển khai mở rộng sản xuất. Giúp nông dân thay đổi suy nghĩ, nhận thức trong việc sử dụng hiệu quả việc tưới nước, bón phân, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng, sản xuất ra các sản phẩm Măng tây xanh sạch, có chất lượng và an toàn thực phẩm.

Nguyễn Xuân Hào-Trung tâm Khuyến nông