Thủy lợi - Xây dựng cơ bản
Thủy lợi - Xây dựng cơ bản
Triển khai công tác khắc phục tạm thời sạt lở kè sau cơn bão số 9 tại bến cá Mỹ Tân 
02/01/2019 
 

            Trong các ngày từ  23 đến 25/11/2018 do ảnh hưởng cơn bão số 9.

            Thời tiết diễn biến phức tạp sóng to, gió lớn cộng với triều cường dâng cao làm sạt lở tại bờ kè ốp bờ bến cá Mỹ Tân, uy hiếp đến khu dân cư thôn Mỹ Tân 1.

            Trước thực trạng đó. Thực hiện phương án phòng chống thiên tai và phương châm 04 tại chổ. Bến cá Mỹ Tân chủ động phối lực với lực lượng Đồn Biên phòng Thanh Hải, cán bộ viên chức xã Thanh Hải và Dân phòng xã Thanh Hải trong cơn bão tiến hành dùng rọ đá và bao tải chứa cát khắc phục tạm thời và giữ vững đoạn kè sạt lở trong thời gian bão lũ.

            Việc làm trên thể hiện tinh thần phối hợp chung tay khắc phục khó khăn giữa các lực lượng cũng như thực hiện tốt phương châm 04 tại chổ của công tác phòng chống thiên tai tại xã Thanh Hải và Bến cá Mỹ Tân.

Ban Quản lý Khai thác các cảng cá