Phát triển nông thôn
Phát triển nông thôn
Tổng kết 5 năm kế hoạch phát triển kinh tế tập thể ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2006-2010 
18/03/2012 
 

Sáng ngày 17-2, tại Hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phát triển kinh tế tập thể ngành Nông nghiệp tỉnh (giai đoạn 2006-2010). Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hòa, tham dự và chủ trì hội nghị.

Toàn tỉnh hiện có 790 Tổ hợp tác (THT), trong đó có 514 THT đánh bắt, nuôi trồng thủy sản; 182 THT tín dụng, 53 THT ngành nghề (mộc, gốm, dệt thổ cẩm); 25 THT (xây dựng, sản xuất đũa, xay xát) và 43 Hợp tác xã (HTX) dịch vụ nông nghiệp, ngành nghề, và thủy sản. So với kế hoạch đề ra đã tăng 642 THT, bình quân mỗi năm tăng 128 THT; có 12 HTX thành lập mới, bình quân mỗi năm thành lập mới 2 HTX. Ngoài ra, còn có các mô hình, các tổ liên kết, liên minh các hộ nông dân sản xuất cũng được thành lập từ các chương trình, dự án.

Triển khai kế hoạch hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể ngành nông nghiệp năm 2012 và định hướng đến năm 2015, UBND tỉnh xác định mục tiêu tổng quát là đổi mới và phát triển các loại hình kinh tế tập thể (THT, HTX); nâng cao tốc độ tăng trưởng, đưa kinh tế tập thể đóng góp ngày càng cao trong tỷ trọng GDP của tỉnh; góp phần xóa đói, giảm nghèo, tạo thêm nhiều việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của các thành viên và cộng đồng dân cư vùng nông thôn, vùng biển và vùng dân tộc miền núi. Cụ thể sẽ tăng bình quân hàng năm khoảng 5% HTX nông nghiệp, thủy sản và ngành nghề; khuyến khích HTX mở rộng quy mô, ngành nghề, dịch vụ phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiến đến thành lập liên hiệp HTX nông nghiệp; tăng bình quân hàng năm 1% THT, khuyến khích THT có đủ điều kiện đăng ký thành lập HTX. Phấn đấu doanh thu HTX tăng bình quân trong năm 6%; thu nhập của lao động từ kinh tế tập thể tăng gấp hai lần so với năm 2011.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hòa đánh giá cao sự đóng góp tích cực của kinh tế tập thể đối với sự phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà trong 5 năm qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Về định hướng trong thời gian tới, xác định kinh tế tập thể đóng vai trò hết sức quan trọng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới,  Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung tổ chức lại sản xuất của kinh tế tập thể, nhất là các HTX; nghiên cứu xây dựng và hình thành các liên minh dưới nhiều hình thức hợp tác sản xuất kinh doanh; tổ chức đào tạo, nâng cao trình độ năng lực cho cán bộ quản lý của các HTX, THT cũng như các xã viên, nông dân thông qua các chương trình, dự án; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp; liên kết với các doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; qua đó khẳng định vai trò kinh tế tập thể trong việc phát triển kinh tế vùng nông thôn.

(Ngọc Lập)