Thủy lợi - Xây dựng cơ bản
Thủy lợi - Xây dựng cơ bản
Thi công nạo vét khu tránh trú bão cửa Sông Cái giai đoạn II 
08/10/2019 
Công ty Phương Thảo Nguyên đang thi công nạo vét các điểm cạn gần cửa luồng cảng cá Đông Hải

Căn cứ vào các Văn bản của Công ty TNHH TM-DV-XD Phương Thảo Nguyên (Gọi tắt là Công ty Phương Thảo Nguyên), đề nghị UBND tỉnh Ninh Thuận và các cơ quan chức năng của tỉnh Ninh Thuận cho gia hạn thời gian nạo vét Khu neo đậu tránh trú bão cửa Sông Cái giai đoạn II (năm 2019).

Bằng các Văn bản số 853/SNNPTNT-QLXDCT và Văn bản số 1890/SNNPTNT- QLXDCT của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận về việc có ý kiến thực hiện phương án thi công nạo vét đợt 2 giai đoạn II Dự án Nạo vét Khu neo đậu tránh trú bão cửa Sông Cái của Công ty Phương Thảo Nguyên.

Căn cứ Báo cáo số 02/BC-2019 ngày 30/6/2019 của Công ty Phương Thảo Nguyên về đánh giá quá trình thực hiện thi công Dự án, hiện trạng bồi lấp và phương án tiếp tục triển khai thi công nạo vét luồng,vũng đậu tàu Cảng cá Đông Hải và Khu neo đậu tránh trú bão cửa Sông Cái.   

            Đến thời điểm hiện tại, Công ty Phương Thảo Nguyên đã đưa 02 tàu kéo, 02 xà lan tự hành, 01 xà lan xả bùn và 01 cần cẩu vào triển khai nạo vét từ cửa luồng trở vào các điểm cạn theo phương án thi công và sơ đồ đã khảo sát. Đây là một tin vui cho bà con ngư dân trong và ngoài tỉnh kỳ vọng việc nạo vét sẽ hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2019 để tàu thuyền neo đậu trú ẩn được an toàn.

BAN QUẢN LÝ KHAI THÁC CÁC CẢNG CÁ