Thủy lợi - Xây dựng cơ bản
Thủy lợi - Xây dựng cơ bản
Tến độ thi công cuối tháng 8 và trong tháng 9/2018 
15/09/2018 
 

Công trình Đập hạ lưu sông Dinh là công trình trọng điểm của tỉnh, được khởi công từ ngày 31/3/2017. Đến nay 14/9/2018 công trình cơ bản hoàn thành khoảng 75% khối lượng công trình.

 

Theo tiến độ thi công cuối tháng 8 và trong tháng 9/2018 tiến hành lao dầm công trình. Hiện nay công tác lao dầm đã và đang thực hiện (đã lao dầm hoàn thành khoang 7-8), dự kiến đến 30/9/2018 hoàn thành công tác lao dầm các khoang dưới nước 4-5, 5-6, 6-7, 7-8 và 8-9 đồng thời thông dòng các khoang điều tiết này để thoát lũ chính vụ.

 

Với quyết tâm hoàn thành công trình theo đúng tiến độ được duyệt Chi cục thủy lợi (Chủ đầu tư) thường xuyên kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thi công, giám sát, quản lý chất lượng và các đơn vị liên quan đảm bảo việc thi công đúng tiến độ, chất lượng và an toàn công trình.

Lại Nguyễn Vĩnh Phúc- Chi cục Thủy Lợi