Tin trong ngành
Tin trong ngành
Tập huấn về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và kiến thức về nông nghiệp hữu cơ trồng trọt, chăn nuôi 
22/04/2021 
 

    Nhằm phát triển nguồn nhân lực về sản xuất nông nghiệp hữu cơ cho người làm công tác quản lý, giám sát các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Trong 02 ngày, từ ngày 22-23/4/2021, tại Hội trường Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Ninh Thuận, Chi cục Trồng trọt và BVTV phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn chứng nhận và Công bố chất lượng VITEST Đà Nẵng tổ chức lớp tập huấn “Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và kiến thức về nông nghiệp hữu cơ trồng trọt và chăn nuôi” cho 100 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các cấp làm công tác quản lý, giám sát; cá nhân sản xuất kinh doanh, Hợp tác xã, các Công ty sản xuất các sản phẩm hữu cơ trên địa bàn tỉnh.

    Giảng viên Lê Văn Minh là chuyên gia có kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn sâu đã giúp học viên hào hứng tiếp thu kiến thức về Nông nghiệp hữu cơ (NNHH) theo các tiêu chuẩn Việt Nam. Qua đó, đã giúp cho học viên có những kiến thức bổ ích nhằm phát triển nông nghiệp công nghệ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ để mở rộng quy mô sản xuất gắn với tăng hiệu quả sản xuất, tăng năng suất, nâng cao thu nhập, nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích tạo ra chuyển biến rõ rệt để mở rộng quy mô sản xuất, quy mô ứng dụng khoa học - công nghệ đối với các sản phẩm chủ lực của tỉnh.

    Kết thúc lớp tập huấn các học viên được cấp giấy chứng nhận do Công ty TNHH  Tư vấn chứng nhận và Công bố chất lượng VITEST cấp./.

Cơ Nguyên-Trung tâm Khuyến nông