Phát triển nông thôn
Phát triển nông thôn
Tập huấn cán bộ nông thôn mới năm 2017 
31/08/2017 
 

Từ ngày 29/8 -31/8/2017, tại Trung tâm Hỗ trợ dạy nghề nông dân tỉnh Ninh Thuận, Văn phòng điều phối nông thôn mới trung ương đã tổ chức tập huấn cho gần 100 cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc 13 tỉnh Duyên hải Nam trung bộ và Tây Nguyên.

Các học viên đã được các báo cáo viên là Phó chánh Văn phòng điều phối và các Trưởng phòng nghiệp vụ Văn phòng điều phối nông thôn mới trung ương truyền tải các chuyên đề trọng tâm của chương trình giai đoạn 2016-2020 như : Định hướng công tác trọng tâm từ nay đến cuối năm 2017 và 2018; Hướng dẫn lập kế hoạch trung hạn 2018-2020; triển khai Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới; Hướng dẫn hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và xây dựng Đề án mỗi xã một sản phẩm…. nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng tác nghiệp cho đội ngũ giúp việc cấp cơ sở, tham mưu tốt hơn cho Ban chỉ đạo các cấp trong công chỉ đạo, điều hành.

Ngoài ra các học viên còn được bố trí trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về xây dựng nông thôn mới và tham quan một số mô hình sản xuất, chăn nuôi như trại chăn nuôi cừu Thành Đăng, trang trại nho Ba Mọi tại xã Phước Thuận.

Đình Trưng-VPĐP Nông thôn mới