Tin trong ngành
Tin trong ngành
Giám đốc Sở trao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở 
05/02/2021 
 

Sáng ngày 05/02/2021, Giám đốc Sở tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm, phân công chức danh lãnh đạo các đơn vị trực thuộc sở.

 

Theo đó, có 7 cán bộ lãnh đạo được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, gồm: điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Học, Trưởng phòng Quản lý xây dựng thuộc Ban quản lý Khai thác các cảng cá giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi; bổ nhiệm lại ông Dương Đình Phương giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; bổ nhiệm lại ông Nguyễn Tin giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Khuyến nông; bổ nhiệm lại ông Đặng Văn Tín giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản; bổ nhiệm lại ông Dư Ngọc Tuân giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản; bổ nhiệm lại ông Trần Ngọc Hùng giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; bổ nhiệm lại bà Huỳnh Thanh Trúc giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đặng Kim Cương-Giám đốc Sở chúc mừng các đồng chí đã được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và ghi nhận tinh thần phấn đấu, nỗ lực công tác thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của các đồng chí và mong rằng các đồng chí tiếp tục phấn đấu với tinh thần trách nhiệm cao hơn nữa, phát huy tinh thần trách nhiệm trên lĩnh vực được phân công, tham mưu, chỉ đạo tốt nhiệm vụ, đặc biệt nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, chung sức, chung lòng cùng Ban lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


       Các đồng chí được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại tiếp thu những chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Sở và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, phấn đấu liên tục và ý thức cao hơn trách nhiệm của mình để xứng đáng với sự tin tưởng mà Đảng và Nhà nước giao cho và cũng mong lãnh đạo Sở tiếp tục giúp đỡ, tạo điều kiện để các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và
thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, đáp ứng sự tin tưởng của Lãnh đạo Sở và tổ chức giao./.

Nguyễn Tiến Dũng