Công khai Tài chính
Công khai Tài chính
Quyết định về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT 
29/07/2020 
 
Nội dung xem file đính kèm: QD 387(12.11.2019_10h13p50)_signed.pdf
 
Tin đã đưa
(06/07)
(17/06)
(16/04)
(09/04)
(05/03)
(01/01)
(30/12)
(30/07)
(30/07)
(30/07)