Công khai Tài chính
Công khai Tài chính
Quyết định số 487/QĐ-SNNPTNT ngày 28/12/2018 về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
30/07/2020 
 
Nội dung xem file đính kèm:vbdi_487_QD-SNNPTNT.pdf
 
Tin đã đưa
(06/07)
(17/06)
(16/04)
(09/04)
(05/03)
(01/01)
(30/12)
(30/07)
(30/07)
(29/07)