Công khai Tài chính
Công khai Tài chính
Quyết định số 36/QĐ-SNNPTNT ngày 20 tháng 02 năm 2019 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
30/07/2020 
 
Nội dung xem file đính kèm: 36_QD_SNNPTNT.pdf
 
Tin đã đưa
(06/07)
(17/06)
(16/04)
(09/04)
(05/03)
(01/01)
(30/12)
(30/07)
(30/07)
(29/07)