Các tổ chức công lập trực thuộc
Các tổ chức công lập trực thuộc
Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn  
25/05/2017 
 
Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được thành lập theo quyết định sô 10/QĐ-SNNPTNT ngày 13/012016 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.
(Chi tiết : chuc nang nhiem vu cua TT nuoc sach hoan chinh.doc)
 
Tin đã đưa