Lâm nghiệp
Lâm nghiệp
Ninh Thuận triển khai các biện pháp phòng chống cháy rừng 
10/07/2018 
 

Trong thời gian gần đây, khu vực trung và nam Trung bộ thời tiết nắng hạn khắc nghiệt. Trên địa bàn một số tỉnh trong khu vực như: Nghệ An, Hà Tỉnh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẳng, Bình Định … đã xẩy ra các vụ cháy rừng thiêu rụi hàng trăm héc ta rừng.

Trước tình hình trên tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo triển khai kịp thời, đồng bộ các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) để bảo vệ rừng tự nhiên và  rừng trồng như:

1. Chi cục Kiểm lâm ban hành Thông báo số: 974/TB-CCKL, ngày 5 tháng 7 năm 2019, Thông báo cấp dự báo cháy là cấp 3 trên toàn địa bàn tỉnh, yêu cầu các Ban chỉ huy bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (BVR&PCCCR) cấp huyện, cấp xã, các hạt kiểm lâm và các chủ rừng triển khai các biện pháp PCCCR đã được phê duyệt.

2. Chỉ đạo cho các chủ rừng tăng cường thực hiện các biện pháp PCCCR như: Tăng cường tuần tra truy quét bảo vệ rừng; bố trí lực lượng canh trực BVR, PCCCR 10/24 giờ trong ngày (10 giờ đến 20 giờ trong ngày); cấm đốt nương rẫy trong và ven rừng; chuẩn bị thực hiện PCCCR theo phương châm 4 tại chỗ.

3. Khi cháy rừng xẩy ra Chủ tịch UBND xã, UBND huyện huy động mọi lực lượng phương tiện trên địa bàn tham gia chữa cháy rừng. Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm được quyền  huy động mọi lực lượng phương tiện của kiểm lâm trên địa bàn tỉnh tham gia chữa cháy rừng.

Hy vọng với sự triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp PCCCR trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận sẽ hạn chế các vụ cháy rừng và thiệt hại tài nguyên rừng do cháy xẩy ra.

Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Sông Trâu