Tin trong ngành
Tin trong ngành
Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Cục Thống kê về công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê 
24/09/2020 
 

Chiều ngày 24/9/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Cục Thống kê đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp về công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê. Tham dự lễ ký kết có Ông Đặng Kim Cương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực trực thuộc Sở. Về phía Cục Thống kê có Ông Nguyễn Văn Hương - Cục trưởng Cục Thống kê và Lãnh đạo và công chức phòng Thống kê nông nghiệp thuộc Cục Thống kê.

            Tại buổi Lễ, các đại biểu đã nghe Dự thảo Quy chế phối hợp về công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Cục Thống kê. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chia sẻ cho Cục Thống kê về thông tin thống kê thu thập từ chế độ báo cáo thống kê cơ sở từ các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện trên cơ sở phối hợp thống nhất thống kê cùng với các Sở, ban, ngành và địa phương.  Về phía Cục Thống kê chia sẻ cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về cách thức thu thập từ chế độ báo cáo thống kê cơ sở; chế độ báo cáo thống kê tổng hợp do cấp có thẩm quyền ban hành và từ các cuộc điều tra; tổng điều tra thống kê trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia và các cuộc điều tra thống kê khác...

            Phát biểu tại buổi Lễ, Lãnh đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Cục Thống kê đã thống nhất đi đến sự hợp tác trong việc chia sẻ thông tin, nhằm nâng cao hiệu quả công tác thống kê trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; đảm bảo tính thống nhất, kịp thời và chính xác trong việc thu thập, sử dụng thông tin thống kê. Việc chia sẻ thông tin chính xác của Ngành là yếu tố quan trọng trong công tác tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời đưa ra giải pháp định hướng công tác chỉ đạo các Sở, ban, ngành và địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

            Buổi Lễ ký kết Quy chế phối hợp diễn ra thành công tốt đẹp, tạo mối quan hệ lâu dài giữa 02 cơ quan trong công tác chia sẻ và sử dụng thông tin thống kê.

Văn phòng Sở