Công khai Tổ chức cán bộ
Công khai Tổ chức cán bộ
Kết quả thi bảo vệ Đề án kỳ thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản 
07/01/2021 
 
Nội dung xem file đính kèm; TB 16(07.01.2021_13h58p45)_signed.pdf
 
Tin đã đưa
(25/05)
(25/05)
(13/05)
(10/05)
(23/04)
(08/04)
(21/07)
(21/07)
(21/07)