Tin trong ngành
Tin trong ngành
Kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa từ năm 2017 – 2020. 
12/05/2020 
 

Ninh Thuận là tỉnh có lượng mưa thấp nhất cả nước, nền sản xuất nông nghiệp trong tỉnh chịu nhiều ảnh hưởng lớn do tình hình hạn hán gây ra. Để khắc phục tình trạng trên, nhiều giải pháp đã và đang được Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành đưa ra và thực hiện như: Xây dựng công trình thủy lợi, lắp đặt hệ thống tưới nước tiết kiệm, mở rộng qui mô chuyển đổi cơ cấu cây trồng sử dụng nhiều nước, hiệu quả kinh tế thấp sang cây trồng cạn, ít sử dụng nước, có hiệu quả kinh tế hơn và phù hợp với định hướng pháp triển chung của tỉnh.

Sau Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 11/11/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 73/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 2 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với ứng phó biến đổi khí hậu đến 2020 và tầm nhìn đến 2030, trong đó lĩnh vực chuyển đổi cơ cấu cây trồng phấn đấu đến năm 2020 chuyển đổi  trên 2000 ha đất trồng lúa kém hiệu quả, đến năm 2030 hoàn thành việc chuyển đổi trên 8000 ha đất sang các cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn.

Trước tình hình chung trên, Trung tâm Khuyến nông được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ là đầu mối phối hợp với một số cơ quan chuyên môn và chính quyền các địa phương triển khai công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tranh thủ các nguồn lực, lồng ghép vào các chương trình dự án thuộc lĩnh vực Khuyến nông, góp phần vào quá trình phát triển nông nghiệp tỉnh nhà.

Theo báo cáo số 245/BC-SNNPTNT ngày 12 tháng 5 năm 2020 về kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa từ năm 2017 đến vụ đông xuân năm 2019 – 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Thuận, kết quả chuyển đổi đạt được như sau: Toàn tỉnh đã chuyển đổi được 3.515,83 ha, trong đó diện tích cây hàng năm là 2.826,69 ha, diện tích cây lâu năm là 689,14 ha. ( Năm 2017 chuyển đổi được 1039,2 ha; năm 2018 chuyển đổi được 806,34 ha; năm 2019 chuyển đổi được 908,69 ha; vụ đông xuân năm 2019 – 2020 chuyển đổi được 761,6 ha).

Công tác chuyển đổi cây trồng đã mang lại nhiều lợi ích cho nông dân như:

Chuyển đổi từ đất lúa sang trồng cây đậu xanh cho lợi nhuận gấp 1,2 – 2 lần so với trồng lúa. Chuyển đổi từ đất lúa sang trồng cây mè cho lợi nhuận gấp 0,8 lần so với trồng lúa. Chuyển đổi từ đất lúa sang trồng cây kiệu cho lợi nhuận gấp 12 - 20 lần so với trồng lúa. (Kiệu là cây trồng theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp liên kết cung ứng giống đầu vụ, bao tiêu sản phẩm cho nông dân). Chuyển đổi từ đất lúa sang trồng cây bắp cho lợi nhuận gấp 1,4 lần so với trồng lúa. Chuyển đổi từ đất lúa sang trồng cây dưa hoàng kim cho lợi nhuận gấp 3,2 lần so với trồng lúa. Chuyển đổi từ đất lúa sang trồng cây dưa dấu cho lợi nhuận gấp 9,4 lần so với trồng lúa trên cùng một đơn vị diện tích. Đây là các cây trồng hàng năm mang tính thời vụ, giá cả thiếu ổn định vì thế phải dựa vào thị trường để khuyển cáo mở rồng diện tích sản xuất.

Đối với các loại cây trồng lâu năm là đối tượng chuyển đổi theo hướng bền vững, lâu dài. Các loại cây ăn quả như Bưởi da xanh, thanh long, mít, mãng cầu ...ở các vùng chuyển đổi đều phát triển tốt, một số cây lâu năm đã cho hiệu quả kinh tế cao như: Cây nho cho lợi nhuận gấp 18 lần so với trồng lúa; Cây táo cho lợi nhuận gấp 8,1 lần so với trồng lúa, Cây măng tây xanh cho lợi nhuận gấp 10,6 lần so với trồng 3 vụ lúa/năm. Trồng cỏ trên chân ruộng lúa cũng cho hiệu quả cao, giúp ổn định phát triển chăn nuôi gia súc.

Trong quá trình chuyển đổi cây trồng đã đưa một số giống cây trồng mới về trồng thử nghiệm và cho hiệu quả cao như: Chanh dây, quít đường, mãng cầu dai, kiệu, bưởi da xanh...

Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng giúp tiết kiệm nguồn nước tưới, lượng nước tưới giảm từ 25 – 30% so với đất trồng lúa, hạn chế khai thác nước ngầm, tiết kiệm được nước để sử dụng cho nhu cầu sinh hoạt, nước uống cho gia súc, điều tiết nước cho vụ sau. Ngoài ra, còn giúp hạn chế tình trạng đất bị hoang hóa do thiếu nước bỏ vụ kéo dài và tạo sự liên kết giữa các doanh nghiệp và nông dân, giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm./.

Trung Tâm Khuyến nông