Phát triển nông thôn
Phát triển nông thôn
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật HTX, quy trình thành lập Hợp tác xã mới cho các sáng lập viên và bà con nông dân tại xã Thanh Hải 
12/07/2017 
 

Thực hiện Kế hoạch triển khai các hoạt động của dự án “Tăng cường cơ hội cho doanh nghiệp nữ/ Nâng cao vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế và nông nghiệp” (FLOW/EOWE) tại Ninh Thuận năm 2017 do Chính phủ Hà Lan tài trợ thông qua Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV. Trong đó có hoạt động thúc đẩy và hỗ trợ thành lập các HTX do nữ làm lãnh đạo. Ngày 12 tháng 7 năm 2017 Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh đã phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Phòng Nông nghiệpPTNT, Phòng Tài chính-KH huyện Ninh HảiUBND xã Thanh Hải tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật HTX, quy trình thành lập Hợp tác xã mới cho các sáng lập viên và bà con nông dân tại xã Thanh Hải. Tham dự Hội nghị có hơn 40% đại biểu là nữ phù hợp mục tiêu đề ra của dự án FLOW/EOWE nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp và bình đẳng giới, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ tham gia vào phát triển kinh tế, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp nữ phát triển.

Qua Hội nghị này giúp cho bà con nông dân hiểu rõ hơn vị trí, vai trò, đặc trưng của HTX kiểu mới là tổ chức các khâu dịch vụ hỗ trợ đắc lực cho kinh tế hộ thành viên trong sản xuất và đời sống mà từng hộ không thực hiện được hoặc thực hiện được nhưng hiệu quả không cao, nhất là trong quá trình sản xuất hành, tỏi và thu mua nông sản tại địa phương. Từ đó giúp cho hộ nông dân ý thức, tự nguyện góp vốn, góp sức cùng tham gia vào HTX kiểu mới góp phần hoàn thiện Tiêu chí về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Thanh Hải năm 2017./.

Chi cục Phát triển nông thôn