Nuôi trồng thủy sản
Nuôi trồng thủy sản
Giải pháp nâng cao chất lượng và điều hòa cung ứng giống cho năm 2013 
12/03/2013 
 

1. Đối với hoạt động sản xuất giống

- Khắc phục điều kiện cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa để đảm bảo điều kiện sản xuất giống sạch bệnh.

- Giải quyết nguồn tôm sú bố mẹ,  khai thác ở vùng biển xa, nhập khẩu từ những nước có nguồn tôm tự nhiên phong phú như một số doanh nghiệp đã nhập từ châu Phi, Singapo, …  trước khi đưa vào trại cần được kiểm dịch và bắt buộc phải xét nghiệm các bệnh nguy hiểm.

- Sử dụng tôm chân trắng bố mẹ phải được nhập từ các cơ sở có uy tín. Khuyến khích các cơ sở có khả năng nghiên cứu chọn tạo đàn bố mẹ hoặc liên kết với các tổ chức cá nhân nước ngoài có bản quyền để tạo đàn tôm bố mẹ trong nước có giá thành hạ, chất lượng cao. Tuy nhiên phải tuân thủ quy định nhà nước, phải đăng ký với Tổng cục thủy sản có hồ sơ thuyết minh khoa học và được Hội đồng khoa học của Tổng cục thẩm định kết luận đảm bảo sản xuất được đàn tôm bố mẹ có chất lượng và sạch bệnh.

2. Đối với công tác quản lý

- Tổng cục Thủy sản hoàn thiện các Tiêu chuẩn, Qui chuẩn quốc gia đối với tôm bố mẹ, tôm giống, cơ sở sản xuất giống.

- Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện việc đánh giá phân loại các trại sản xuất giống theo “Thông tư 14” của Bộ Nông nghiệp,tăng cường công tác kiểm tra chất lượng giống.

- Tập trung nguồn lực cho công tác nghiên cứu cũng như hợp tác quốc tế với các đơn vị có năng lực nhằm chủ động được nguồn tôm bố mẹ có chất lượng cao, sạch bệnh trong nước đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nuôi tôm  bền vững.

- Liên kết chặt chẽ giữa các hội nuôi tôm với hội tôm giống thông qua những hợpđồng mua bán giống, tăng trách nhiệm của người sản xuất giống và người nuôi trong việcđảm bảo chất lượng con giống; Đồng thời giúp cho việc quản lý giống từ nơi sản xuấtđến nơi tiêu thụ, quản lý chặt chẽ trong quá trình vận chuyển.

(Chi cục Nuôi trồng Thủy sản Ninh Thuận)