Thủy sản
Thủy sản
Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển 
25/05/2021 
Chủ tàu xin xác nhận tại Đảo Đá Lát

Trong những năm qua, Chi cục Thủy sản đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền đến ngư dân các quy định trong đánh bắt thủy sản trên biển, quy định về khai thác bất hợp với nhiều hình thức khác nhau. Trong đó, có mô hình cung tham gia khai thác với ngư dân đồng thời qua đó đã cụ thể hướng dẫn các hoạt động khai thác sai quy định, khai thác bất hợp pháp đem lại những kết quả nhất định. Kể từ khi triển khai mô hình cùng tham gia khai thác và khảo sát ngư trường trên biển đến nay, Chi cục Thủy sản đã cử công chức, viên chức có chuyên môn tham gia hơn 70 chuyến biển với hơn 700 ngày trên biển cùng bà con ngư dân tại các khu vực ngư trường từ quần đảo Trường Sa đến DK1 và khu vực ngư trường phía Nam (đảo Côn Sơn, đảo Phúc Quốc,…). Hoạt động này đã góp phần giúp ngư dân đánh bắt hải sản đúng ngư trường, đúng quy định, kết hợp với bảo vệ chủ quyền, bảo vệ ngư trường và các hoạt động kinh tế trên biển. Trong thời gian tới, Chi cục Thủy sản tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động này để hỗ trợ bà con ngư dân.

Chi cục Thủy sản