Tin trong ngành
Tin trong ngành
Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu 
28/10/2020 
 

Ngày 28/10/2020, đ/c Đặng Kim Cương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có bài tham luận tại Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV với nội dung “Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận”.

            Thông qua tham luận, đồng chí đã báo cáo cho Đại hội nghe sự chủ động của Sở ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII trong công tác tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; công tác chỉ đạo điều hành của ngành trong 5 năm qua để đạt được kết quả đầu hết sức tích cực trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hiện nay:

- Về sản xuất: Trong trồng trọt đã đầu tư và đưa vào sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm trên 1.500 ha đất canh tác cho cây ăn quả và cây trồng cạn, đặc biệt là các loại cây trồng chủ lực táo, nho, măng tây xanh; dự án trồng lan bằng phương pháp nuôi cấy mô; đối với cây lúa áp dụng công nghệ san phẳng đồng ruộng bằng thiết bị laser 55ha, đã  triển khai áp dụng quy trình “1 phải, 5 giảm” trên 6.000 ha/vụ, về quy mô tăng 24 lần và giá trị tăng 1,5-1,8 lần/ha so với 2015. Đã liên kết với các doanh nghiệp Nha Hố, Đông Nam, Hưng Hào,... để tiêu thụ sản phẩm; Dự nho trồng nho VietGap kết hợp với với tham quan du lịch sinh thái của Hợp tác xã Thái An, sản phẩm được khách tham quan mua tại vườn với giá bán cao hơn 20-25% so giá thu mua của các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh; Trang trại nông nghiệp hữu cơ Tiên Tiến thực hiện tại xã An Hải, huyện Ninh Phước, với quy mô 30 ha trồng măng tây xanh, đậu phụng, rau, dưa lưới... chế biến và tiêu thụ sản phẩm sạch, hữu cơ được nhận theo tiêu chuẩn Châu Âu và Mỹ với 19 loại sản phẩm được công nhận; trong khai thác hải sản áp dụng công nghệ cao hệ thống máy siêu chụp thông minh (chủ tàu ngồi nhà điều khiển qua smartphone để thuyền trưởng tổ chức khai thác tại ngư trường), máy rada, đo sâu, dò cá; trong nuôi thủy sản có mô hình nuôi tôm siêu thâm canh 02 giai đoạn kết hợp cho ăn bằng máy tự động của nhóm G9; trong sản xuất giống thủy sản, các cơ sở đã làm chủ quy trình sản xuất giống nhân tạo với trình độ cao nhất trong cả nước và duy nhất trong cả nước sản xuất tôm sú và thẻ giống bố mẹ.

- Về công nghệ bảo quản, chế biến: Dây chuyền sản xuất bột Agar từ rong câu của Công ty Cổ phần Thạch Rong Câu Sơn Hải; dây chuyền sản xuất các sản phẩm từ cây Lô hội (Nha Đam) của Công ty Cổ Phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt; doanh nghiệp nho Ba Mọi, Thái Thuận ứng dụng hiệu quả công nghệ bảo quản nho, chế biến vang nho; dây chuyền chế biến trà măng tây của Công ty TNHH Linh Đan Ninh Thuận và Trang trại tiên tiến; công nghệ chế biến các sản phẩm thực phẩm từ rong sụn, sản xuất hoạt chất Azadirachtin limonoid để làm thuốc trừ sâu, sản xuất phôi nấm các loại của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, hiện nay Chương trình Mỗi xã một sản phẩm của đã được hội đồng cấp cở sở của tỉnh đánh có 60 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên, dự kiến trong tháng 11/2020 hội đồng cấp tỉnh sẽ có 5 sản phẩm (nho, táo, tỏi, măng tây và gốm Bàu Trúc) đạt chuẩn 5 sao OCOP quốc gia.

            - Về thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao: Đến nay đã thu hút được 15 dự án đầu tư, trong đó có các dự án điển hình đã đi vào hoạt động tập trung tại huyện Thuận Nam (tại Phước Dinh có Công ty Segull - ADC triển khai Dự án 30ha bí hạt đậu, tại Nhị Hà có Công ty FARA Farm trồng dưa lê, dưa lưới 20ha, Dự án đầu tư sản xuất giống tôm thẻ giống bố mẹ G3 tại Phước Dinh, Dự án sản xuất tôm sú bố mẹ sạch bệnh Sơn Hải), tại Ninh Phước (Dự án Trang trại nông nghiệp hữu cơ Tiên Tiến, Dự án tôm giống Post công nghệ cao tại An Hải), tại Ninh Sơn (Dự án trồng Lan cấy mô trong nhà lưới, Dự án phát triển vùng nguyên liệu nho rượu của Công ty TNHH Ladora Farm Ninh Thuận, Dự án Trang trại  Nắng và Gió) và tại Bác Ái (Dự án Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ  tăng trưởng xanh;  đặc biệt  Công ty TNHH Đà Lạt Caviar  tại xã  Phước Bình đã sản xuất được  giống cá Tầm nước lạnh công nghệ cao công suất 1 triệu con/năm và nuôi thương phẩm, đây là cơ sở lớn nhất cả nước) do Tiến sỹ sinh học Nguyễn Viết Thùy đã nghiên cứu từ Công nghệ nuôi cá Tầm của Nga về triển khai thực hiện tại xã Phước Bình. Kết quả bước đầu cho thấy điều kiện tại Phước Bình phù hợp cho sinh trưởng và phát triển của cá Tầm, đặc biệt thời gian nuôi thương phẩm tại Phước Bình rút ngắn hơn 04 tháng so với nuôi tại Lâm Đồng.

            Bên cạnh những kết quả đạt được rất tích cực nêu trên, lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh chỉ mới phát triển bước đầu, vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng và chưa thật sự hiệu quả, bền vững. Đặc biệt, tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên các lĩnh vực và sản phẩm chủ lực vẫn còn chậm, chưa có những đột phá tạo đà thúc đẩy phát triển nông nghiệp; sản xuất quy mô nhỏ và đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế. Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ứng dựng công nghệ cao chưa mạnh; nhất là chưa có nhiều doanh nghiệp lớn có thương hiệu, tiềm lực kinh tế, công nghệ và kinh nghiệm trong phát triển nông nghiệp làm động lực, đầu tàu cho phát triển nông nghiệp của tỉnh. Đây là những vấn đề đặc biệt quan tâm.

            Đồng thời, đồng chí cũng đã nhận định việc phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là cả một quá trình làm chuyển đổi nhận thức canh tác, trình độ canh tác, vốn đầu tư, hạ tầng phục sản xuất,... phải thật sự đồng bộ và cần có nhiều doanh nghiệp lớn, có thương hiệu, tiềm lực kinh tế, công nghệ và kinh nghiệm trong đầu tư, phát triển nông nghiệp làm động lực; đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng với sự nỗ lực sáng tạo, bứt phá của các thành phần kinh tế. Trong thời gian tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tập trung phát triển ứng dụng công nghệ cao ưu tiên 03 lĩnh vực có lợi thế (trồng trọt, chăn nuôi và giống thủy sản) để tạo đột phá, trên cơ sở tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong giai đoạn 2015-2020 và từng bước khắc phục những tồn tại nêu trên và đề xuất các giải pháp trọng tâm sau:

            1. Tiếp tục công tác tuyên truyền, vận động các thành phần kinh tế tham gia nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao, nhân rộng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; thu hút 5-10 doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

            2. Tham mưu lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư kết cấu hạ tầng các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy hoạch: Mở rộng vùng sản xuất rau an toàn An Hải lên 300 ha; dự án nông nghiệp công nghệ cao của 02 tiểu dự án Thành Sơn - Phước Nhơn và Nhơn Hải - Thanh Hải nguồn tài trợ của ADB8; mở rộng và đầu tư vùng sản xuất giống thủy sản tập trung An Hải 200ha, Nhơn Hải 100ha; các dự án chăn nuôi theo quy mô trang trại ứng dụng công nghệ cao liên kết với các doanh nghiệp theo chuỗi giá trị.

            3. Phối hợp với các ngành rà soát các chính sách hiện có, tham mưu điều chỉnh, bổ sung chính sách đủ mạnh như: Chính sách tập trung, tích tụ ruộng đất; Chính sách tín dụng; Chính sách thu hút, sử dụng nhân lực công nghệ cao trong nông nghiệp.

            4. Đẩy mạnh đầu tư phát triển ngành công nghiệp chế biến các sản phẩm nông lâm thủy sản gắn với Chương trình OCOP, nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái, phát triển các sản phẩm nông sản đặc sản dựa vào công nghệ cao và nông nghiệp sạch gắn kết với phát triển du lịch để nâng cao giá trị gia tăng, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản.

            5. Liên kết, hợp tác với các viện, các trường, trung tâm công nghệ cao để đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao các tiến bộ, khoa học công nghệ tiên tiến, lựa chọn các loại cây trồng, giống cây trồng vật nuôi và quy trình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Bùi Tuấn Nam trích Báo cáo tham luận của đ/c Đặng Kim Cương tại Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh