Thủy lợi - Xây dựng cơ bản
Thủy lợi - Xây dựng cơ bản
Công tác phối hợp xử lý tàu cá vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại bến cá Mỹ Tân 
01/01/2020 
 

Những năm trước đây việc chấp hành trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi có áp thấp nhiệt đới, bão ảnh hưởng đến tỉnh ta, việc di dời tàu thuyền đến nơi trú ẩn an toàn gặp nhiều khó khăn nhất là từ Bến cá Mỹ Tân có địa hình bãi ngang, sóng gió nhiều theo phương án phải di dời về khu tránh trú bão cảng Ninh Chữ.

Mặt dù Bến cá Mỹ Tân chủ động phối hợp các lực lượng đến từng chủ hộ tàu thuyền vận động di dời nhưng một số không chấp hành gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Trước thực trạng đó Ban Quản lý Khai thác các cảng cá chỉ đạo Bến cá Mỹ Tân chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng Thanh Hải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tàu thuyền, ký cam kết di dời và không ra khơi khi có lệnh cấm biển, đồng thời tiến hành tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ.

Trong cơn bão số 05, 06 năm 2019. Một số tàu thuyền không chấp hành, UBND xã Thanh Hải phối hợp với lực lượng Biên phòng lập biên bản và ra quyết định xử phạt 04 phương tiện, mỗi phương tiện 200.000 đồng và chủ tịch UBND xã Thanh Hải ra quyết định cảnh cáo 09 phương tiện vi phạm trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại Bến cá Mỹ Tân.

 

Việc xử phạt trên nhằm răn đe, chấn chỉnh công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại địa phương được đa số người dân và chủ tàu thuyền ủng hộ.

Ban quản lý khai thác các cảng cá