Thủy sản
Thủy sản
Chi cục Thủy sản tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản 
02/04/2021 
 

Từ đầu năm đến nay, Chi cục Thủy sản đã tổ chức nhiều đợt tuần tra kiểm soát trên biển về nội dung đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản và quy định thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá; tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá vi phạm các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động trên biển; đặc biệt là đối với các tàu cá vi phạm vùng biển các nước để đánh bắt hải sản trái phép, không duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá…

            Bên cạnh hoạt động tuần tra kiểm soát, Chi cục Thủy sản cũng đã tăng cường công tác quản lý tàu cá; quản lý thuyền viên và người làm việc trên tàu cá; tiếp tục hướng dẫn ngư dân thực hiện đẩy đủ, đúng các quy định về đảm bảo an toàn kỹ thuật tàu cá; thực hiện nghiêm quy định về đánh dấu tàu cá và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá

Chi cục Thủy sản