Lâm nghiệp
Lâm nghiệp
Ban quản lý rừng Phòng hộ đầu nguồn hồ Sông Trâu thực hiện công tác cắm mốc ranh giới lâm phần quản lý 
03/10/2019 
 

            Theo báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đo đạc, cắm mốc ranh giới diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Sông Trâu; đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số: 797/QĐ-UBND ngày 20/5/2019; Tổng diện tích rừng hiện trạng là 11.450,42ha, Tổng chiều dài ranh giới rừng là 109,00km, Tổng số mốc ranh giới là 66 mốc. Mục tiêu của việc cắm mốc lâm phần để xác định rõ ranh giới đất Lâm nghiệp trên bản đồ và ngoài hiện trường nhằm quản lý bảo vệ rừng và ngăn ngừa, xử lý những trường hợp lấn chiếm, tranh chấp quyền sử dụng đất, sử dụng rừng và vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật Nhà nước.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Vapeco Việt Nam đang triển khai thực hiện đóng mốc ranh giới lâm phần Ban, dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong tháng 10 năm 2019. Hy vọng, công trình đóng mốc ranh giới sẽ đáp ứng được các mục tiêu phục vụ quản lý bảo vệ rừng hiệu quả.

Ban quản lý rừng PHĐN hồ Sông Trâu