Lâm nghiệp
Lâm nghiệp
BQL rừng phvb Thuận Nam tổ chức họp tuyên truyền pcccr và cpr năm 2020 
07/01/2020 
 

Thực hiện công văn số 1590/CCKL-QLBVRBTTN ngày 17/12/2019 của Chi Cục Kiểm lâm về việc khấn trương tổ chức tuyên truyền, phố biến pháp luật về lâm nghiệp và ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; Công văn số 1585/CCKL-QLBVRBTTN ngày 16/12/2019 của Chi Cục Kiểm lâm về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng và truy quét chống phá rừng năm 2020; Công văn số 3477/SNNPTNT-KH ngày 24/12/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; BQL rừng PHVB Thuận Nam ban hành kế hoạch số 80/KH - BQLRPHVBTN ngày 27/12/2019 của Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam về việc tổ chức họp tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy rừng và chống phá rừng năm 2020.

Ngày 03/01/2020 BQL rừng PHVB Thuận Nam phối hợp với UBND xã Phước Nam và Kiểm lâm địa bàn xã tổ chức họp tuyên truyền, phố biến, hướng dân các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Luật lâm nghiệp năm 2017, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Lâm Nghiệp. - Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/04/2019 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm Nghiệp; và các văn bản quy phạm pháp luật lâm nghiệp có liên quan). Thông qua buổi họp bà con nhân dân đã thống nhất cao và ký cam kết về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2020.

BQL rừng PHVB Thuận Nam