Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động ngành
Phương án định giá dịch vụ hỏa táng tại nghĩa trang sinh thái Ninh Thuận 
14/04/2021 
 
Ngày 08/02/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 259/QĐ-UBND về chấp thuận phương án định giá dịch vụ hỏa táng tại nghĩa trang sinh thái Ninh Thuận, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn. Trong đó giao nhiệm vụ các Sở, ngành, địa phương như sau:

1. Công ty TNHH ĐTXD TMDV Yên Bình:

Căn cứ nội dung chấp thuận phương án định giá dịch vụ hỏa táng tại nghĩa trang sinh thái Ninh Thuận, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn tại Quyết định số 259/QĐ-UBND của UBND tỉnh, khẩn trương phê duyệt giá dịch vụ hỏa táng tại nghĩa trang sinh thái Ninh Thuận, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn và gửi về Sở Xây dựng, Sở Thông tin truyền thông, chính quyền địa phương các cấp và cơ quan truyền thông của tỉnh nhằm công bố công khai về giá dịch vụ hỏa táng tại nghĩa trang sinh thái Ninh Thuận, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn theo quy định, để nhân dân được biết.


2. Các Sở Thông tin và Truyền thông; Lao động Thương binh xã hội; Văn hóa Thể thao và Du lịch; Báo Ninh Thuận; Đài Phát thanh truyền hình tỉnh: Thực hiện việc tuyên truyền, đăng tải, công bố thông tin rộng rãi về quy định trên và giá dịch vụ hỏa táng tại nghĩa trang sinh thái Ninh Thuận, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn do Công ty TNHH ĐTXD TMDV Yên Bình ban hành.

3. UBND các huyện, thành phố:

- Thực hiện niêm yết công khai rộng rãi Quyết định số 259/QĐ-UBND về chấp thuận phương án định giá dịch vụ hỏa táng tại nghĩa trang sinh thái Ninh Thuận, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn và Giá dịch vụ hỏa táng do Công ty TNHH ĐTXD TMDV Yên Bình ban hành, tại các xã, phường do đơn vị quản lý để nhân dân được biết.

- Tổ chức giám sát việc thực hiện Phương án định giá dịch vụ hỏa táng tại nghĩa trang sinh thái Ninh Thuận, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn do UBND tỉnh ban hành.

Xem chi tiết Quyết định số 259/QĐ-UBND tại đây.
Thuận Joanh-PCVP Sở 
Tin đã đưa
(30/04)
(20/04)
(16/04)
(15/04)
(29/03)
(23/03)
(13/03)
(06/03)
(05/03)
(22/02)