Góp ý dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo văn bản
Lấy ý kiến tham gia góp ý kế hoạch đào tạo đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020. 
11/02/2020 
 

        Lấy ý kiến tham gia góp ý kế hoạch đào tạo đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020.

         Tải về nội dung dự thảo
       

Văn phòng Sở 
Tin đã đưa
(16/06)
(20/05)
(20/05)
(22/04)
(19/03)
(04/03)
(24/02)
(14/02)
(13/02)
(07/02)