Góp ý dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo văn bản
Về việc góp ý dự thảo Nghị quyết phê duyệt đề án cho vay hỗ trợ việc làm duy trì và mở rộng việc làm từ nguồn vốn ngân sách địa phương đối các phường thị trấn và các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 
16/06/2020 
 

          Về việc góp ý dự thảo Nghị quyết phê duyệt đề án cho vay hỗ trợ việc làm duy trì và mở rộng việc làm từ nguồn vốn ngân sách địa phương đối các phường thị trấn và các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025

         Tải về file đính kèm; nội dung 1; nội dung 2

Ngọc Anh - Phòng LĐGDNN