Tiếp nhận phản ánh-kiến nghị
Tiếp nhận phản ánh-kiến nghị
Về vệc trả lời trên chuyên mục Hỏi – Đáp (Ông Lê Thanh Tùng). 
04/05/2020 
 

         Nội dung câu hỏi của ông Lê Thanh Tùng được trích: “Hiện nay tôi đang làm việc và tạm trú tại Khu Công nghiệp Sóng Thần – Bình Dương...
         ...cho tôi hỏi là:
        1. Tỉnh mình đã có quyết định áp dụng quyết định của Chính phủ chưa?
        2. Hiện giờ tôi là công nhân đã ký hợp đồng vô thời hạn với công ty, nay công ty đã tạm hoãn hợp đồng đối với tôi. Tôi không biết là khi trở về địa phương có ký xác nhận cho tôi và một số bạn đang chuẩn bị về có được hưởng chế độ hỗ trợ theo quyết định của Chính phủ hay không?
        3. Nếu đã áp dụng thì tại sao bạn tôi....thì họ lại bảo chỉ ký xác nhận rồi về công ty giải quyết, chứ UBND xã chưa có chương trình này. Đến khi nhiều lần lên thắc mắc thì giờ họ bảo chỉ hỗ trợ những ai bị cắt hợp đồng lao động...
         Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:
         1. Căn cứ pháp lý để thực hiện các chế độ hỗ trợ cho người dân là Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Kế hoạch số 1496/KH-UBND ngày 27/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
         2. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động cho doanh nghiệp phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (theo quy định tại khoản 5 Điều 32 Bộ luật Lao động) hoặc nghỉ việc không hưởng lương (theo quy định tại khoản 3 Điều 116 Bộ luật Lao động) từ 01 tháng trở lên do doanh nghiệp gặp khó khăn bởi dịch COVID-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ theo nội dung chương I của Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.
        Theo đó, thủ tục thực hiện như sau: Ông là lao động có HĐLĐ không xác định thời hạn, có tham gia BHXH tại tỉnh Bình Dương thì Công ty nơi ông làm việc có trách nhiệm xác lập danh sách và trình BHXH Bình Dương xác nhận trước khi nộp yêu cầu về UBND cấp huyện, nơi công ty ông làm việc đóng trên địa bàn. Qua đó, UBND cấp huyện nơi công ty ông làm việc đóng trên địa bàn thực hiện hỗ trợ cho tập thể người lao động của công ty ông làm việc.
        Theo nội dung trình bày trong câu hỏi của ông: Ông cũng có thể nhận chính sách hỗ trợ tại nơi tạm trú hoặc nhận tại nơi thường trú. Nếu ông muốn nhận chính sách hỗ trợ tại nơi thường trú, ông thực hiện theo khoản 1, Điều 8 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg là phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã tại nơi tạm trú về việc không đề nghị hưởng các chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg và ngược lại, nếu ông muốn nhận chính sách hỗ trợ tại nơi tạm trú thì phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã không nhận hỗ trợ ở nơi thường trú.
         3. Như đã trình bày trên mục 1, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg là cơ sở pháp lý để thực hiện được ký ngày 24/4/2020 nên những vấn đề ông và bạn ông đến UBND cấp xã để hỏi trước ngày 24/4 thì khi đó địa phương chưa có cơ sở pháp lý để trả lời chính xác.
        Nay, thông tin đến ông và các bạn ông xem kỹ nội dung chương I, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg để thực hiện đúng các bước quy trình theo đó để đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình.
        Mọi vấn đề còn thắc mắc, vui lòng liên lạc Phòng Lao động – Giáo dục nghề nghiệp qua số ĐT: 0259.3823915 để được hướng dẫn thêm.
      
        File đính kèm

Duy Lâm - Phòng LĐGDNN