Việc làm-An toàn lao động
Việc làm-An toàn lao động
Triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số 
24/03/2021 
 

          VssID - Bảo hiểm xã hội số là một sản phẩm thuộc hệ sinh thái chuyển đổi số phục vụ người dân của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Ứng dụng VssID hiện cung cấp các tiện ích, thông tin thiết yếu như: Theo dõi quá trình tham gia, lịch sử thụ hưởng các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; tra cứu các thông tin: Mã số Bảo hiểm xã hội, cơ sở khám chữa bệnh BHYT và các điểm thu, đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; dịch vụ hỗ trợ 24/7,…

         Với những tính năng ưu việt của ứng dụng VssID- Bảo hiểm xã hội số.

        Ngày 08/3/2021, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Ninh Thuận có Công văn số 528/SLĐTBXH-LĐGDNN về hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện cài đặt ứng dụng VssID- Bảo hiểm xã hội số đến toàn bộ người lao động, với các nội dung sau:

  1. Đăng ký giao dịch điện tử cá nhân:
      Các đơn vị sử dụng lao động  tuyên truyền, vận động cá nhân người tham gia BHXH, BHYT, BHTN (bảo hiểm thất nghiệp) thực hiện đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử với cơ quan Bảo hiểm xã hội, nhằm thực hiện các thủ tục về BHXH, BHYT, BHTN được nhanh chóng và thuận lợi, cách thức thực hiện như sau:

- Truy cập tại địa chỉ: dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn, đăng ký lĩnh vực dành cho cá nhân để thực hiện giao dịch điện tử.

- Khi đăng ký cẩn phải đính kèm ảnh chụp (mặt trước và mặt sau) của Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân; ảnh chân dung; chọn đăng ký giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh/huyện nơi mình đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN hoặc tại Bảo hiểm xã hội địa phương nơi đang cư trú (nhằm thuận lợi cho việc nộp Tờ khai Mẫu số 01).

- Sau khi đăng ký thành công, thực hiện in và ký ghi rõ họ tên trên Tờ khai Mẫu số 01, trong vòng 10 ngày người tham gia phải nộp Tờ khai Mẫu số 01 cho cơ quan Bảo hiểm xã hội mình đã chọn đăng ký (kèm theo bản chính Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân để đối chiếu). Nếu hồ sơ hợp lệ thì cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ ghi nhận và hệ thống sẽ thông báo mật khẩu giao dịch cho cá nhân qua tin nhắn điện thoại.

2. Cài đặt ứng dụng VssID:

Sau khi đăng ký thành công về giao dịch điện tử cá nhân, người tham gia thực hiện cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID trên thiết bị di động của mỗi cá nhân (có hướng dẫn cài đặt kèm theo).

Có thể cài đặt ứng dụng VssID trên thiết bị di động trước, sau đó chọn mục “Đăng ký ngay” để truy cập đăng ký như Điểm 1 công văn này
           3.
Hỗ trợ cài đặt: Hướng dẫn thực hiện đăng ký giao dịch điện tử: Phòng Công nghệ thông tin – Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Thuận, số điện thoại 0259.3826076, số máy nội bộ 223 đến 225.

Mỹ Dung - Phòng LĐGDNN