Bảo trợ xã hội
Bảo trợ xã hội
Thực hiện khảo sát, rà soát các đối tượng trẻ em, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần trợ giúp tại các địa phương 
10/03/2021 
 

Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Ninh Thuận cung cấp nhiều dịch vụ công tác xã hội can thiệp hỗ trợ khẩn cấp, tư vấn, quản lý trường hợp giải quyết và phòng ngừa các vấn đề xã hội góp phần đảm bảo an sinh , công bằng xã hội.

Thực hiện Kế hoạch 67/KH-TTCTXH, ngày 18/02/2021, Trung tâm Công tác Xã hội cử nhân viên Công tác xã hội khảo sát, rà soát, nắm bắt, thẩm tra, xác minh hồ sơ, hướng dẫn các thủ tục,  quản lý ca các đối tượng trẻ em, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần trợ giúp tại các địa phương trên toàn Tỉnh Ninh Thuận.


Nhân viên Công tác xã hội làm việc với các tổ chức Đoàn thể  tại xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn

Phối hợp với chính quyền địa phương tham vấn tư vấn, vận động các trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không tự lo được cuộc sống và không có điều kiện sống tại cộng đồng vào nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm Công tác Xã hội.

         Trung tâm Công tác Xã hội đẩy mạnh công tác tư vấn, tham vấn, tuyên truyền, truyền thông đến cộng đồng người dân về vai trò của nghề Công tác xã hội. Điều này góp phần giúp người dân trong cộng đồng hiểu rõ hơn về nghề Công tác xã hội./.
Trung tâm công tác xã hội tỉnh