Lịch tiếp công dân
Lịch tiếp công dân
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 9/2020 
25/08/2020 
 

THÔNG BÁO  LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 9 NĂM 2020

          ở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo lịch Tiếp công dân tháng 9 năm 2020, như sau:
         Lịch tiếp công dân thường xuyên: 
        - Tuần 36 (31/8 - 04/9/2020): Ông Nguyễn Huy Vinh – Thanh tra viên.
        - Tuần 37 (07 - 11/9/2020): Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân – Công chức thanh tra.
        - Tuần 38 (14 - 18/9/2020): Bà Lý Nguyệt Bình – Phó Chánh Thanhh tra.
        - Tuần 39 (21 - 25/9/2020): Ông Lê Văn Hiểu Phó Chánh Thanh tra.
        - Tuần 40 (28 - 02/10/2020): Bà Nguyễn Phan Uyên Phương – Thanh tra viên.
        * Điện thoại liên hệ: 02593.830010.
        2.  Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Sở:

 

Thứ, ngày tiếp công dân

Người tiếp công dân

Địa điểm tiếp công dân

Họ và tên

Chức vụ

Thứ ba

Ngày 15/9/2020

Hà Anh Quang

Giám đốc

Phòng Tiếp công dân

         3. Địa điểm và thời gian tiếp công dân:
         - Địa điểm: Tại Phòng Tiếp công dân Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Địa chỉ: Đường 16/4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
         - Thời gian: + Buổi sáng: từ 7h00 – 11h30. + Buổi chiều: từ 13h30 – 17h00.

          Tải về file đính kèm