Lịch tiếp công dân
Lịch tiếp công dân
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 8/2020 
28/07/2020 
 

         Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo lịch Tiếp công dân tháng 8 năm 2020, như sau:
         Lịch tiếp công dân thường xuyên: 
        - Tuần 32 (03 - 07/8/2020): Bà Lý Nguyệt Bình – Phó Chánh Thanh tra.
        - Tuần 33 (10 - 14/8/2020): Bà Nguyễn Phan Uyên Phương –Thanh tra viên.
        - Tuần 34 (17 - 21/8/2020): Ông Nguyễn Huy Vinh – Thanh tra viên.
        - Tuần 35 (24 - 28/8/2020): Ông Lê Văn Hiểu Phó Chánh Thanh tra.
        * Điện thoại liên hệ: 02593.830010.
        2.  Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Sở:

 

Thứ, ngày tiếp công dân

Người tiếp công dân

Địa điểm tiếp công dân

Họ và tên

Chức vụ

Thứ hai

Ngày 17/8/2020

Hà Anh Quang

Giám đốc

Phòng Tiếp

công dân

        3. Địa điểm và thời gian tiếp công dân:
        - Địa điểm: Tại Phòng Tiếp công dân Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Địa chỉ: Đường 16/4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
         - Thời gian:
         + Buổi sáng: từ 7h00 – 11h30.
         + Buổi chiều: từ 13h30 – 17h00.
          Trường hợp Giám đốc Sở đi công tác thì giao cho Phó Giám đốc Sở tiếp công dân và báo cáo Giám đốc Sở về kết quả tiếp công dân.   
         Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo đến công dân và các phòng nghiệp vụ liên quan được biết.

         Tải về file đính kèm

Văn Hiểu - Thanh tra Sở