Lịch tiếp công dân
Lịch tiếp công dân
Thông báo lịch Tiếp công dân tháng 4 năm 2021 
31/03/2021 
 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo lịch Tiếp công dân tháng 4 năm 2021, như sau:

1. Lịch tiếp công dân thường xuyên:

- Tuần 10 (05 - 09/4/2021): Ông Nguyễn Huy Vinh – Thanh tra viên.

- Tuần 11 (12 - 16/4/2021): Bà Nguyễn Phan Uyên Phương Thanh tra viên.

- Tuần 12 (19 - 23/4/2021): Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân – Công chức Thanh tra.

- Tuần 13 (26 - 30/4/2021): Ông Lê Văn Hiểu Phụ trách Thanh tra.

* Điện thoại liên hệ: 02593.830010.

2.  Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Sở:

Thứ, ngày tiếp công dân

Người tiếp công dân

Địa điểm tiếp công dân

Họ và tên

Chức vụ

Thứ năm

Ngày 15/4/2021

Hà Anh Quang

Giám đốc

Phòng Tiếp công dân

 3. Địa điểm và thời gian tiếp công dân:

- Địa điểm: Tại Phòng Tiếp công dân Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Địa chỉ: Đường 16/4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

- Thời gian:

+ Buổi sáng: từ 7h00 – 11h30.

+ Buổi chiều: từ 13h30 – 17h00.

Trường hợp Giám đốc Sở đi công tác thì giao cho Phó Giám đốc Sở tiếp công dân và báo lại Giám đốc Sở về kết quả tiếp công dân.   

            Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo đến công dân và các phòng nghiệp vụ liên quan được biết./.
Thanh Xuân - Thanh tra Sở