Việc làm-An toàn lao động
Việc làm-An toàn lao động
Thăm hỏi, động viên thân nhân người lao động bị tai nạn lao động 
06/05/2021 
 

Hưởng ứng Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động, Ban Chỉ đạo Tháng hàng động về an toàn - vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) tỉnh Ninh Thuận tổ chức đi thăm hỏi, động viên 02 gia đình là thân nhân người lao động bị tử vong do tai nạn lao động (TNLĐ).

Sáng ngày 06/5/2021, Ông Nguyễn Hữu Hòa – Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, đại diện Ban chỉ đạo Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Ninh Thuận đã dẫn đoàn đi thăm hỏi, động viên 02 gia đình là thân nhân người lao động bị tử vong do tai nạn lao động năm 2020. Tham gia Đoàn còn có đại diện của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Trung Nam và Trường phổ thông DTNT Pinăng Tắc là nơi 02 người lao động bị tử vong do tai nạn lao động đã làm việc.


Ông Nguyễn Hữu Hòa – Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh thăm hỏi và động viên ông Thập Duy Hàng là cha của ông Thập Văn Phương – Nhân viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Trung Nam đã chết do tai nạn lao động năm 2020

Ban chỉ đạo Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Ninh Thuận đã tặng quà cho 02 gia đình là thân nhân người lao động chết do tai nạn lao động. Mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng. Ngoài ra, đại diện của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Trung Nam và Trường phổ thông DTNT Pinăng Tắc cũng tặng 02 suất quà cho 02 gia đình. Thông qua hoạt động này, góp phần tuyên truyền tới người sử dụng lao động và người lao động việc chấp hành, tuân thủ tốt luật AT-VSLĐ để giảm thiểu rủi ro TNLĐ và bệnh nghề nghiệp. 

Minh Phương - Phòng LĐGDNN