Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động ngành
Thông báo nhu cầu tiếp nhận công chức cấp xã, viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập vào công tác tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 
11/05/2021 
 

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thông báo nhu cầu tiếp nhận công chức , viên chức vào công tác tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội như sau:

  1. Đối tượng:

Là công chức cấp xã theo quy định tại khoản 3, Điều 61, Luật Cán bộ, công chức; hoặc là viên chức đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập; Phải có thời gian làm công chức cấp xã, viên chức từ đủ 60 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự, nếu có thời gian công tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn).

  1. Số lượng, vị trí cần tuyển dụng:

a)      Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

b) Vị trí cần tuyển dụng: Chuyên viên Quản lý hành chính tổng hợp- Quản trị công sở; Quản lý về đào tạo nghề.

c) Vị trí, đơn vị công tác: Công chức Văn phòng Sở và Phòng Lao động-Giáo dục nghề nghiệp thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

- Người có quốc tịch Việt Nam;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị-Quản lý.

- Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ Bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên.

- Tin học: Có chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc trình độ A trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc biết (nghe, nói tốt) tiếng dân tộc thiểu số phục vụ công tác.

- Có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền.

4. Hồ sơ dự tuyển:

- Đơn đề nghị xét chuyển thành công chức vào công tác tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;

- Bản đánh giá, nhận xét quá trình công tác và ý kiến đồng ý cho chuyển công tác của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức;

- Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008, có xác nhận của đơn vị nơi người đề nghị xét chuyển đang công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ xét chuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức  theo vị trí cần tuyển dụng được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

- Bản sao các quyết định: Tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch, điều động, biệt phái, nâng lương gần nhất và bản ghi quá trình đóng Bảo hiểm xã hội;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị xét chuyển.

- Hồ sơ dự tuyển của cá nhân được đựng trong phong bì.

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian: Bắt đầu vào lúc 7 giờ 00 phút ngày 17/5/2021 đến 17 giờ ngày 16/6/2021.

- Địa điểm: Tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận.

            - Điện thoại liên hệ: 02593.822941.

(Kèm theo Thông báo)
Văn phòng Sở