Chuyên mục Tiếp cận thông tin
Chuyên mục Tiếp cận thông tin
Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 29/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
31/05/2021 
 

Nội dung: Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 29/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngày 29/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 982/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục và phương thức thực hiện tại các Phụ lục kèm theo Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục và phương thức cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận..

 Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực sự nghiệp Lao động – Thương binh và Xã hội như sau:

- Điều chỉnh nội dung chi tiết danh mục: Dịch vụ về an toàn vệ sinh lao động.

- Bổ sung danh mục:

+ Dịch vụ về việc làm

+ Dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm định hướng nghề nghiệp cho người lao động.

+ Dịch vụ thu thập, phân tích dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động.

             + Dịch vụ cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động trừ đối tượng bảo hiểm thất nghiệp
Võ Thị Được - Văn phòng Sở