Góp ý dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo công văn UBND tỉnh 
20/05/2020 
 

            Thực hiện Chỉ thị số 69-CT/TU ngày 16/4/2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác phòng, chống xâm hại và đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh. 
            Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống xâm hại và đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu, kéo giảm số vụ xâm hại và đuối nước trẻ em xuống mức thấp nhất. Xem đây là một trong nhiệm vụ trọng tâm của công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị.
            Sở Lao động-Thương binh và Xã hội xây dựng dự thảo công văn Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống xâm hại và đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh, đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban nhân các huyện, Thành phố quan tâm tham gia đóng góp ý kiến dự thảo công văn của UBND tỉnh.
            Đề nghị quý cơ quan, đơn vị có ý kiến góp ý, gửi về Sở Lao động Thương binh và Xã hội trước ngày 29/5/2020 để tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành để sớm triển khai thực hiện./.

                                   /chinhquyen/soldtbxh/Admin/Tháng 52020/CV trien khai CT 69(joanhdntsoldtbxh)(20.05.2020_16h38p03).doc
Văn phòng Sở 
Tin đã đưa
(16/06)
(20/05)
(22/04)
(19/03)
(04/03)
(24/02)
(14/02)
(13/02)
(11/02)
(07/02)