Công tác phòng chống tham nhũng
Công tác phòng chống tham nhũng
Công bố công khai giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở lao động – Thương binh và Xã hội 
05/01/2021 
 

Công bố công khai giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày 31/12/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Ninh Thuận ban hành Quyết định số 483/QĐ-SLĐTBXH về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh.

Theo đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Ninh Thuận đã thực hiện công khai số liệu dự toán năm 2021 cho các đơn vị dự toán để thực hiện, tổng số tiền: 40.188.950.0000đồng, cụ thể:

- Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: 23.466.970.000 đồng

- Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh: 12.600.780.000 đồng.

- Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh: 1.039.220.000 đồng.

- Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh: 3.081.980.000 đồng.

Bấm vào TẢI VỀ để xem chi tiết toàn bộ nội dung Quyết định số 483/QĐ-SLĐTBXH
Võ Thị Được - Văn phòng Sở 
Tin đã đưa