Chuyên mục Tiếp cận thông tin
Chuyên mục Tiếp cận thông tin
Cán bộ, công chức tiếp dân không sử dụng mạng xã hội trong giờ làm việc 
03/05/2021 
 

Ngày 11/3/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 01/2021/TT-TTCP quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân.

Theo đó, quy định quy tắc ứng xử trong giao tiếp qua điện thoại, thư điện tử và trên mạng xã hội như sau:

- Khi giao tiếp qua điện thoại và các phương thức giao tiếp trực tuyến khác, cán bộ, công chức, viên chức phải xưng tên, chức danh, chức vụ, cơ quan, đơn vị nơi công tác; trao đổi ngắn gọn, cụ thể với âm lượng vừa đủ nghe, thái độ hòa nhã.

- Sử dụng hộp thư điện tử công vụ theo đúng quy định; đảo đảm an toàn, an ninh thông tin; không sử dụng mạng xã hội trong giờ làm việc; không sử dụng thư điện tử, mạng xã hội để tuyên truyền, đăng tải thông tin không đúng sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của cơ quan, đơn vị.

Thông tư 01/2021/TT-TTCP có hiệu lực từ ngày 01/5/2021.
Uyên Phương - Thanh tra Sở