Lịch tiếp công dân
Lịch tiếp công dân
Báo cáo định kỳ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tháng 4 năm 2021 
10/04/2021 
 
       Báo cáo định kỳ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tháng 4 năm 2021

         Tải về file đính kèm
Thanh Xuân - Thanh tra Sở