Tin trong tỉnh
Tin trong tỉnh
tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong công tác đăng ký doanh nghiệp 
17/06/2021 
 
Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 126/TBUBND ngày 14/7/2021 về áp dụng các giải pháp cấp bách phòng, chống Covid19 trước tình hình đã có ca lây nhiễm trong cộng đồng tại tỉnh Ninh Thuận. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp; nhằm bảo vệ sức khỏe cho người dân và cộng đồng trong thời gian dịch bệnh Covid-19; đồng thời hạn chế đi lại, giảm việc tiếp xúc trực tiếp giữa người dân, doanh nghiệp cùng với công chức thực hiện thủ tục cấp đăng ký doanh nghiệp,
Sở kế hoạch và Đầu tư Ninh Thuận khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân, đơn vị liên quan ưu tiên lựa chọn hình thức đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ: http:/dangkyquamang.dkkd.gov.vn và đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đối với tất cả các thủ tục hành chính liên quan đến việc đăng ký thành lập mới, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Trường hợp có vướng mắc hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ qua Tổng đài trực tuyến 1900 9026 hoặc liên hệ trực tiếp Phòng Đăng ký kinh doanh số 0259.3824901 hoặc số 0909.236136 (ông Nguyễn Văn Bình – Phó Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh) hoặc số 0909.105916 (ông Phạm Thanh Tuấn – Chuyên viên).
Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp được biết và rất mong sự hợp tác của các đơn vị trong việc chung tay phòng, chống dịch Covid-19./.
Trân trọng!
Đăng ký Kinh doanh