Tin trong tỉnh
Tin trong tỉnh
quy định nghĩa vụ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
18/05/2021 
 
Ngày 18/5/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh Dự thảo quy định nghĩa vụ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Đính kèm chi tiết: Dự thảo Quy định
Văn phòng Sở