Tin trong tỉnh
Tin trong tỉnh
Thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Nhà máy điện gió Bim, công suất 88 MW 
17/01/2021 
 

Ngày 17/02/2021, UBND tỉnh có Quyết định số 285/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục dự án Nhà máy điện gió Bim tại xã Phước Ninh, xã Phước Minh và xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Nội dung chi tiết dự án đính kèm quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 17/02/2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận.

- Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện các dự án: Trước 16 giờ 00 phút ngày 19/3/2021.

- Thông tin liên hệ:

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận (Văn phòng Phát triển kinh tế).

+ Địa chỉ: Đường 16 tháng 4, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

+ Số điện thoại: 0259.3891677/3891679.

+ Fax: 0259.3825488.

+ Email: edo@ninhthuan.gov.vn.      

- Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án:

+ Tải tệp tin (file) hồ sơ trên Hệ thống đấu thầu quốc gia hoặc trên trang web của Tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư để làm cơ sở lập hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Nhà máy điện gió Bim.

+ Nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: Nhà đầu tư nộp hồ sơ (gồm 01 bộ gốc và 09 bộ chụp) trực tiếp về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận (Văn phòng Phát triển kinh tế) trước 16 giờ 00 phút ngày 19/3/2021. Hồ sơ (bản gốc và bản chụp) phải được đựng trong túi có niêm phong bên ngoài và đóng dấu giáp lai của doanh nghiệp./.
Đính kèm tài liệu liên quan: 475/TB-SKHĐT, 285/QĐ-UBND

Văn phòng Phát triển Kinh tế