Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Hướng dẫn triển khai thực hiện thủ tục đầu tư theo Luật Đầu tư 2020. 
09/02/2021 
 
Ngày 09/02/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành công văn số 462/SKHĐT-EDO vể việc  hướng dẫn triển khai thực hiện thủ tục đầu tư theo Luật Đầu tư 2020.
Đính kèm chi tiết: 462/SKHĐT-EDO, 324/BKHĐT-PC, 8918/BKHDT-DTNN, 8909/BKHDT-PC
Văn phòng Phát triển Kinh tế 
Tin đã đưa
(18/06)
(14/06)
(10/06)
(10/06)
(10/06)
(10/06)
(08/06)
(07/06)
(04/06)
(01/06)