Tin trong tỉnh
Tin trong tỉnh
dự thảo Quy định một số nội dung về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
07/05/2021 
 
Ngày 07/5/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh dự thảo Quy định một số nội dung về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Đính kèm chi tiết: Dự thảo Quy định, Quyết định
Văn phòng Sở